Te Aho Tapu connects Provisionally Certified Māori Medium Beginning Teachers (Pia) and their Mentors (Pou Tautoko) with PLD facilitators (Pou Kōkiri), who will provide individualised professional support, including kanohi ki te kanohi visits, online support and wānanga for a period of up to 3 years. 

 

The goal of this programme is to provide new kaiako and their immediate teaching community with a firm foundation of practice to improve the long-term retention of quality teaching and learning professionals in the Māori medium sector. 

 

This is a unique opportunity for Māori medium Pia and Pou Tautoko to be mentored by Pou Kōkiri in a tailored programme of support and guidance consistent with Tikanga Māori, values and philosophies.

 

Te Aho Tapu is delivered by Kia Ata Mai, Te Hua Kawariki and Aronui on behalf of the Ministry of Education and requires no financial input from you or your kura.  You can find out more about the programme, see our team and register for support by visiting our website, teahotapu.org.

E hono ana Te Aho Tapu ki te hunga Provisionally Certified Māori Medium Beginning Teachers (Pia) me ā rātou Pou Tautoko me ngā Pou Kōkiri hoki, mā rātou e tuku tautoko, pērā ki ngā hui kanohi ki te kanohi, te tautoko ā-ipurangi me te tautoko anō hoki i a rātou i roto i ngā wānanga mō ngā tau e toru. 

 

Ko te tino whāinga o tēnei hōtaka ki te whakarato i ngā kaiako hou me te hapori kaiako me ngā tūāpapa tika ki te whakapakari i te mauroa o te hunga ngaio, te hunga kounga ki ngā mahi whakaako, akoako hoki i te rāngai arareo Māori. 

 

He ara whakahirahira tēnei mō te hunga kaiako Māori Pia me ngā Pou Tautoko, e tautokohia ana e ngā Pou Kōkiri i roto i tēnei hōtaka i āta waihangatia ki te tautoko me te arataki i te hunga nei, e Māori ake nei, e aro ai ki ngā tikanga Māori, ōna uara, ōna tirohanga hoki.

 

He kaupapa a Te Aho Tapu e kawea ana e Kia Ata Mai, e Te Hua Kawariki me Aronui, i runga i te whakahau a Te Tāhuhu o te Mātauranga, nā rātou hoki te kaupapa nei, kāore he tono pūtea mai i a koe, mai i tō kura rānei.  Rapua ētahi atu kōrero mō te hōtaka nei, rēhita mai me tā mātou rōpū mā te haere ki te pae tukutuku, teahotapu.org.