Information on the support He pārongo mō ngā mahi tautoko

The Better Start Literacy Approach | Te Ara Reo Matatini (BSLA) professional support will be delivered by the University of Canterbury and is available from 2021.

The BSLA is an integrated approach to developing vocabulary, oral, listening, spelling, writing and reading skills in the first year of learning, utilising the Ready to Read Phonics Plus texts. It focuses on the link between spoken and written language, systematically supporting children’s phonological and phonic awareness, letter-sound knowledge and oral language.

The BSLA and Ready to Read Phonics Plus texts professional support is designed to complement existing approaches to teaching early literacy and build on current school and teaching practices.  It uses the expertise of literacy specialists to support teachers. 

Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA will support teachers to notice and respond to each learner’s literacy needs from the day they start school and includes resources for whānau to understand and support their children’s literacy learning.

BSLA was developed by University of Canterbury in New Zealand schools and is informed by international research.

For more information about BSLA, visit the University of Canterbury’s website.

Ko Te Whare Wānanga o Waitaha te hunga tuku i ngā tautoko ngaio mō te kaupapa Better Start Literacy Approach | Te Ara Reo Matatini (BSLA), ā, ka wātea mai i tēnei tau tonu, 2021.  

He ara te kaupapa o BSLA mō te whanake puna kupu, kōrero, whakarongo, tatau kupu, ngā pūkenga tuhituhi, pānui hoki mō te tau tuatahi e ako ana mā te whakamahi i ngā kōrero o te Ready to Read Phonics Plus. E hāngai ana ki te hononga i waenga i te reo kōrero me te reo tuhi, hei tautoko i ngā aronga a ngā tamariki ki te ororeo, te whakahua o te pūreta me te reo ā-waha.

Ko ngā tuhinga tautoko ngaio o BSLA me te Ready to Read Phonics Plus i hangaia kia whakamahia i te taha o ngā rauemi whakaako reo matatini, me te whai wāhi atu ki ngā tikanga whakaako i roto i ngā kura.  He whakamahi tēnei kaupapa i ngā pūkenga a ngā mātanga reo matatini ki te tautoko i ngā kaiako.    

Mā ngā rauemi Ready to Read Phonics Plus me te BSLA e tautoko ngā kaiako kia aro atu ki ngā hiahia a tēnā ākonga, a tēnā ākonga, mai i tā rātou tīmatanga i te kura, ā, he rauemi hoki mō ngā whānau e mārama ai rātou, e tautoko ai rātou i ngā akoranga reo matatini a ngā tamariki.

I waihangatia te kaupapa BSLA e Te Whare Wānanga o Waitaha i roto i ngā kura o Aotearoa, me ngā taunakitanga rangahau ā-ao.

Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te BSLA, haere ki te paetukutuku a Te Whare Wānanga o Waitaha.

What the support will cover Ngā mahi tautoko

The Ministry are funding BSLA professional support, including how to use the Ready to Read Phonics Plus texts, for literacy specialists and teachers of Years 1-3. There is an initial focus for new entrant and Year 1 teachers.

Literacy specialists include: Resource Teachers: Literacy, Resource Teachers: Literacy Māori, across school Literacy Leads, School Literacy Leads, Resource Teachers: Learning and Behaviour, Kāhui Ako Across School Leads, Learning Support Co-ordinators with a strong literacy background and Reading Recovery Tutors and Trainers.

 

The Ministry support covers:
 • The University of Canterbury online learning fee for each teacher and literacy specialist.
 • Information kits and access to all online resources for each teacher and literacy specialist.
 • Two release days per class teacher.
 • Workshop travel and accommodation for literacy specialists.

Schools, Kāhui Ako and clusters are invited to apply for Ministry funded places in the BSLA programme.  Literacy specialists and teachers who complete the programme will receive a University of Canterbury accredited micro-credential.

For more information on the micro-credential, visit the University of Canterbury’s Better Start Literacy Approach Microcredential FAQs.

Kei te Tāhuhu ngā pūtea āwhina mō ngā mahi ngaio tautoko mō te BSLA, tae atu ki te whakamahinga o ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus, mō ngā mātanga reo matatini me ngā kaiako mō ngā Tau 1-3. Ko te aronga tuatahi mō ngā kaiako mō te tamariki kātahi anō ka uru mai ki te kura, kaiako Tau 1 hoki.

Te rārangi o te hunga Mātanga Reo Matatini: ngā Kaiako Rauemi: ngā Kaiako Te Reo Matatini, Rauemi hoki: Te Reo Matatini Māori, ngā Kaihautū Reo Matatini kei ngā Kura, Kaihautū Reo Matatini ā-Kura, Kaiako Rauemi: Te Ako me ngā Whanonga, ngā Kaihautū Kāhui Ako kei ngā Kura, Te Hunga Kaiwhakarite Tautoko Akoranga e matatau ana ki ngā mahi reo matatini me ngā Kaiako, Kaiarataki i ngā Pūkenga Pānui hoki.

 

Ko tā te Tāhuhu tautoko:
 • I ngā utu ā-ipurangi a Te Whare Wānanga o Waitaha mō ia kaiako, mō ia mātanga reo matatini hoki.
 • Ngā kete pārongo me te urunga ki ngā rauemi ipurangi katoa mō ia kaiako, mō ia mātanga reo matatini hoki.
 • Ngā rangi e rua ka tukuna ai ngā kaiako.
 • Te haerenga me te nohoanga o ngā mātanga reo matatini hoki.

Ko te tūmanako ka whai wāhi mai ngā Kura, ngā Kāhui Ako me ngā Kāhui ā-Kura ki ngā tūranga a te Tāhuhu e pā ana ki te hōtaka BSLA.  Ā, ko te hunga ka oti i a rātou te hōtaka nei ka whakawhiwhia ki te tohu tutukitanga whiwhinga whāiti mai i Te Whare Wānanga o Waitaha.

Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te tohu tutukitanga whiwhinga whāiti nei, haere ki te whārangi paetukutuku a Te Whare Wānanga o Waitaha.

Criteria Ngā Paearu

All schools may apply but for cohort one priority will be given to low decile schools, Kāhui Ako and cluster applications, and schools participating in the school Entry Kete development.

 

Participation in BSLA professional support will involve:
 • Support from school leadership to make early literacy a strategic priority in the school’s Annual Plan or Kāhui Ako Achievement Challenges
 • Literacy specialists partnering with three or four new entrant and year one teachers during the course
 • Literacy specialists providing ongoing professional support in using Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA to teachers in their clusters.

Ka taea e ngā kura katoa te tuku tono mai mō te aropā tuatahi, engari ko ngā mea tuatahi ka tohua ko ngā kura ōtekau o raro, ngā Kāhui Ako me ngā kāhui ā-kura hoki, tae atu ki aua kura kua uru mai ki te kaupapa whanake o Entry Kete.

 

Ngā mahi e pā ana ki te kaupapa tautoko ngaio o BSLA:
 • Ngā tautoko mai i te hunga ārahi i ngā kura kia whai aronga ki te whakauru i te reo matatini ki te rautaki akoako mō te Mahere tau ā-kura, ki ngā Tutukitanga rānei o ngā Kāhui
 • Te mahitahi a te mātanga reo matatini me ngā kaiako e toru, e whā rānei o ngā kaiako o te tamariki kātahi anō ka uru mai ki te kura me ngā kaiako Tau 1 hoki
 • Te noho a te mātanga reo matatini ki te tautoko ngaio i ngā kaiako ki te whakamahi i ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus me te kaupapa BSLA kei tēnā kāhui, kei tēnā kāhui.

Commitment Te Paihere

Schools will support the ongoing use and embedding of Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA into literacy teaching practice.

Literacy specialists will provide continuing in-school support in Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA texts for more teachers across a range of schools.

Teachers will use Ready to Read Phonics Plus and BSLA alongside their existing strategies for teaching literacy.

The schedules of activities and time commitments for literacy specialists and teachers provide more information on what is involved.

Ka tautoko ngā Kura i te whakamahinga me te whakaurunga o ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus me te BSLA ki roto i ngā mahi whakaako reo matatini.  

Ka whakaratoa e te hunga Mātanga reo matatini ngā mahi tautoko ā-kura mō ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus me ngā tuhinga BSLA mō ngā kaiako puta noa i ngā kura.  

Ka whakamahia e ngā Kaiako ngā mahi Ready to Read Phonics Plus me te BSLA i te taha o ā rātou rautaki whakaako reo matatini.

Kei ngā rārangi tūmahi, rārangi paiherenga wā mō ngā mātanga reo matatini me ngā kaiako te roanga atu o ngā pārongo e pā ana ki te kaupapa nei.

The application process Te tukanga tono

1

Discuss the application with your Board and your Kāhui Ako or cluster schools. If your Kāhui Ako or cluster wants to apply, decide which school will make the application, discuss the application with the teachers and literacy specialists you plan to involve, and ensure the teachers and literacy specialist give consent for you to include their names and work email addresses in the application.

Me matapaki tēnei kaupapa me te Poari, me tō Kāhui Ako, Kāhui ā-kura rānei. Mēnā e hiahia ana tō Kāhui Ako, tō kāhui rānei ki te tono, me whakarite ko tēhea kura māna e tuku te tono, me matapaki te tono me ngā kaiako, ngā mātanga kua tohua e koe, ā, me whai whakaaetanga mai i a rātou ki te whakamahi i ō rātou ingoa, īmēra wāhi mahi hoki ki te tono.

2

Ensure the school that will make the application has a PLD Lead with Education Sector Logon access to the BSLA application form.

Ā, me noho tētahi Kaihautū PLD e whai wāhi ana ki te Education Sector Logon me te puka tono ki te BSLA ki te kura e hiahia ana ki te tono mō tēnei kaupapa.

3

Apply for BSLA support through the online form. For help with the application process contact foundational.learning@education.govt.nz. Submit one application per cluster or Kāhui Ako. 

Me tono mō ngā tautoko BSLA mā te whakaoti i te puka tono ā-ipurangi. Mēnā e hiahia āwhina ana koe mō te tukanga tono, whakapā mai ki foundational.learning@education.govt.nz.

4

The Ministry receives and reviews the application.

Ka riro mā te Tāhuhu e arotake te tono mō te rāuna o muri mai.

5

You are notified of the outcome of your application.

Ka whakamōhiotia koe mō te taha ki tō tono.

6

Participants enrol with the University of Canterbury. To enrol visit the University of Canterbury website

Ka taea e te hunga te rēhita me te Whare Wānanga o Waitaha. Haere ki te paetukutuku o Te Whare Wānanga o Waitaha ki te rēhita. 

Set up your Education Sector Logon (ESL) Te whakarite i tō Education Sector Logon (ESL)

The Principal, tumuaki or PLD Lead within the school will have ESL access to the BSLA form automatically when applications are open.

If you are the PLD Lead within the school and do not have access, the Delegated Authoriser in your school must update your account or invite you to create an account. Your Delegated Authoriser is most likely the school principal or tumuaki.

Your Delegated Authoriser can go to Support for school Delegated Authorisers to update or create a new ESL account.

If you need help setting up your ESL, contact the Ministry's Education Service Desk team by phone: 0800 422 599 or email: service.desk@education.govt.nz.

Ka whai wāhi atu te tumuaki, te kaihautū PLD rānei o tō kura ki te ESL, ki te puka tono hoki a te BSLA.

Mēnā ko koe te Kaihautū PLD kei tō kura, kare hoki e taea e koe te uru atu, mā tō Delegated Authoriser e whakahou to pūkete, māna koe e tono rānei kia hanga anō i tētahi pūkete hou. Ko te Delegated Authoriser ko te tumuaki o tō kura, mō te nuinga.

Mā tō Delegated Authoriser e haere ki te Support for school Delegated Authorisers ki te whakahou, ki te hanga anō rānei i tētahi pūkete ESL hou.

Mēnā e hiahia āwhina ana koe ki te whakarite i tō ESL, whakapā mai ki te rōpū Education Service Desk mā te waea: 0800 422 599 īmēra rānei: service.desk@education.govt.nz.