Information on the support He pārongo mō ngā mahi tautoko

The Better Start Literacy Approach (BSLA) professional support is delivered by the University of Canterbury |
Te Whare Wānanga o Waitaha.

BSLA is an integrated approach to developing vocabulary, oral, listening, spelling, writing and reading skills in the first year of learning, utilising the Ready to Read Phonics Plus texts. It focuses on the link between spoken and written language, systematically supporting children’s phonological and phonic awareness, letter-sound knowledge and oral language.

BSLA and Ready to Read Phonics Plus texts professional support is designed to complement existing approaches to teaching early literacy and build on current school and teaching practices. It uses the expertise of across-school literacy specialists to support teachers. 

Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA will support teachers to notice and respond to each learner’s literacy needs from the day they start school and includes resources for whānau to understand and support their children’s literacy learning.

BSLA was developed by University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha in New Zealand schools and is informed by international research.

The next application round opens 20 September 2021 and closes 28 October 2021.

For more information about BSLA, visit the University of Canterbury’s website.

If you have questions about the BSLA professional support, contact foundational.learning@education.govt.nz.

Ka tukua te tautoko ngaiotanga mō Better Start Literacy Approach (BSLA) e te Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury.

He ara te kaupapa o BSLA mō te whanake puna kupu, kōrero, whakarongo, tatau kupu, ngā pūkenga tuhituhi, pānui hoki mō te tau tuatahi e ako ana mā te whakamahi i ngā kōrero o te Ready to Read Phonics Plus. E hāngai ana ki te hononga i waenga i te reo kōrero me te reo tuhi, hei tautoko i ngā aronga a ngā tamariki ki te ororeo, te whakahua o te pūreta me te reo ā-waha.

Ko ngā tuhinga tautoko ngaio o BSLA me te Ready to Read Phonics Plus i hangaia kia whakamahia i te taha o ngā rauemi whakaako reo matatini, me te whai wāhi atu ki ngā tikanga whakaako i roto i ngā kura. He whakamahi tēnei kaupapa i ngā pūkenga a ngā mātanga reo matatini ā-Kura ki te tautoko i ngā kaiako.    

Mā ngā rauemi Ready to Read Phonics Plus me te BSLA e tautoko ngā kaiako kia aro atu ki ngā hiahia a tēnā ākonga, a tēnā ākonga, mai i tā rātou tīmatanga i te kura, ā, he rauemi hoki mō ngā whānau e mārama ai rātou, e tautoko ai rātou i ngā akoranga reo matatini a ngā tamariki.

He mea whakawhanake te BSLA e Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury i roto i ngā kura o Aotearoa, ā, e whai mōhio mai ana i te rāngahau ā-ao.

Ka tuwhera te rauna tono o muri ā te 20 o Mahuru 2021, ā, ka kati ā te 28 o Whiringa-ā-nuku 2021.

Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te BSLA, haere ki te paetukutuku a Te Whare Wānanga o Waitaha.

Mēnā he pātai āu e pā ana ki te tautoko nngaiotanga BSLA, whakapā atu ki foundational.learning@education.govt.nz

What support the Ministry will provide for schools Ngā mahi tautoko

The Ministry funds BSLA professional support, which includes how to use the Ready to Read Phonics Plus texts, for across school literacy specialists and teachers. There focus for New Entrant and Year 1 teachers.

Across-school Literacy specialists include: 

 • Resource Teachers: Literacy
 • Resource Teachers: Literacy Māori
 • Resource Teachers: Learning and Behaviour
 • Kāhui Ako Leads
 • Learning Support Co-ordinators
 • Speech Language Therapists with a strong literacy background.
The Ministry support covers:
 • The University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha online learning fee for each teacher and across-school literacy specialist.
 • Information kits and access to all online resources for each teacher and across-school literacy specialist.
 • Two release days per class teacher. This does not apply to the literacy specialists. 
 • Workshop travel and accommodation for literacy specialists.

Schools, Kāhui Ako and clusters are invited to apply for Ministry funded places in the BSLA programme. Literacy specialists and teachers who complete the programme will receive a University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha accredited micro-credential.

For more information on the micro-credential, visit the University of Canterbury’s Better Start Literacy Approach Microcredential FAQs.

Applications are open on 20 September 2021 and close on 28 October 2021. The professional learning at University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha will commence February 2022.

Kō tā te Tāhuhu he tuku pūtea tautoko ngaiotanga BSLA mō ngā mātanga reo matatini ā-Kura me ngā kaiako, ā, ka whāiti mai ko te whakamahia o ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus. Mātua, ko te arotahi ki ngā kaiako o ngā tamariki hou, Tau 1 hoki.

Ko ngā mātanga reo matatini ā-Kura ko ngā:

 • Kaiako Rauemi: Reo Matatini Literacy
 • Kaiako Rauemi: Reo Matatini Māori
 • Kaiako Rauemi: Te Ako me te Whanonga
 • Ngā Kaiārahi Kāhui Ako ā-Kura
 • Ngā Kairuruku Hāpai i te Ako
 • Ngā Mātanga Reo ā-Waha e ahu mai ana i te ako i te reo matatini.
Ko tā te Tāhuhu tautoko:
 • I ngā utu ā-ipurangi a Te Whare Wānanga o Waitaha mō ia kaiako, mō ia mātanga reo matatini ā-Kura hoki.
 • Ngā kete pārongo me te urunga ki ngā rauemi ipurangi katoa mō ia kaiako, mō ia mātanga reo matatini ā-Kura hoki.
 • Ngā rangi e rua ka tukuna ai ngā kaiako. Kāore tēnei e pā ki ngā mātanga reo matatini.
 • Te haerenga me te nohoanga o ngā mātanga reo matatini hoki.

Ko te tūmanako ka whai wāhi mai ngā Kura, ngā Kāhui Ako me ngā Kāhui ā-Kura ki ngā tūranga a te Tāhuhu e pā ana ki te hōtaka BSLA.  Ā, ko te hunga ka oti i a rātou te hōtaka nei ka whakawhiwhia ki te tohu tutukitanga whiwhinga whāiti mai i Te Whare Wānanga o Waitaha.

Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te tohu tutukitanga whiwhinga whāiti nei, haere ki te whārangi paetukutuku a Te Whare Wānanga o Waitaha.

Ka tuwhera ngā tono ā te 20 o Mahuru 2021, ā, ka kati ā te 28 o Whiringa-ā-nuku 2021. Ka tīmata ngā akoranga ngaiotanga ki Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury ā te Hui-tanguru 2022.

Key dates Ngā rā mō te aropā tuatahi

20 September 2021 Applications open for Ministry support
28 October 2021 Applications for Ministry support close at midnight
12 November 2021 Schools informed of outcome and enrol with University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha
24 - 25 January 2022 literacy specialists' workshop in Christchurch
27 - 28 January 2022 literacy specialists' workshop in Tauranga
20 Mahuru 2021 ka tuwhera ngā tono mō te tautoko mai i te Tāhuhu
28 Whiringa-ā-nuku 2021 ka kati ngā tono mō te tautoko mai i te Tāhuhu ā te weherua pō
12 Whiringa-ā-rangi 2021 ka mōhio ngā kura ki ngā whakatau, ka whakauru ki Te Whare Wānanga o Waitaha| University of Canterbury
24 - 25 Kohitātea 2022 He hui awheawhe mā ngā mātanga reo matatini ki Ōtautahi
27 - 28 Kohitātea 2022 He hui awheawhe mā ngā mātanga reo matatini ki Tauranga

Criteria Ngā Paearu

All schools may apply but priority will be given to Kāhui Ako and cluster applications and decile 1-5 schools. 

 

Participation in BSLA professional support involves:

 • Support from school leadership to make early literacy a strategic priority in the school’s Annual Plan or Kāhui Ako Achievement Challenges.
 • Across-school Literacy specialists undertaking the micro-credential supporting three teachers of New Entrants or Year 1.
 • Across-school Literacy specialists who have completed the professional learning and attained the micro-credential supporting additional teachers.
 • New Entrant/Year 1 Teachers accessing online learning and receiving in class support from literacy specialists to use Ready to Read Phonics Plus and embed this into their teaching practice.

Ka taea e ngā kura katoa te tono heoi ko ngā tono ka mātua tirohia ko ērā mai i ngā Kāhui Ako me ngā huinga me ngā kura whakatauranga ā-rōpū ngāhuru 1-5.

 

Ka whai wāhi mai ki te tautoko ngaiotanga BSLA:

 • Ka tautoko ngā kaiarataki o te kura kia noho te reo matatini mō ngā nohinohi he whāinga rautaki tōmua i roto i te Mahere ā-Tau a te kura, i roto rānei i Ngā Wero Tutukitanga ā-Kāhui Ako.
 • Ko ngā mātanga reo matatini ā-Kura e whai ana i ngā whiwhinga-rauiti me te tautoko i ētahi kaiako tokotoru o ngā tamariki hou, tau tahi rānei.
 • Ko ngā mātanga reo matatini ā-Kura kua oti i a rātou te akoranga ngaiotanga, ā, kua whiwhi hoki i ngā whiwhinga-rauiti mō te tautoko kaiako kē atu.
 • Ko ngā kaiako ngā tamariki hōu, tau tahi e whai wāhi ana ki te ako tuihono, ā, kei te whai tautoko hoki i roto i te akomanga mai i te mātanga reo matatini ki te whakamahi i Ready to Read Phonics Plus kia taketake tonu ai te noho ki āna mahi akoako.

Commitment Te Paihere

The following commitments are needed from those accessing this professional support to ensure the spread of expertise in the sector and sustained changes in literacy teaching practice:

 • Schools will support the ongoing use and embedding of Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA into literacy teaching practice.
 • Across-School Literacy specialists will provide continuing in-school support in Ready to Read Phonics Plus texts and BSLA texts for more teachers across a range of schools.
 • New Entrant and Year 1 Teachers will use Ready to Read Phonics Plus and BSLA alongside their existing strategies for teaching literacy.

The schedules of activities and time commitments for across-school literacy specialists and new entrant/year 1 teachers provide more information on what is involved.

Me ngākaunui, me whakaū rawa te hunga e whai wāhi ana ki tēnei tautoko ngaiotanga, kia mātua horahia ngā pūkenga me te mātauranga puta noa i te rāngai, kia mau tonu hoki ki ngā hurihanga i roto i te ako reo matatini.

 • Ka tautoko ngā Kura i te whakamahinga me te whakaurunga o ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus me te BSLA ki roto i ngā mahi whakaako reo matatini.  
 • Ka whakaratoa e te hunga Mātanga reo matatini ā-Kura ngā mahi tautoko ā-kura mō ngā tuhinga Ready to Read Phonics Plus me ngā tuhinga BSLA mō ngā kaiako puta noa i ngā kura.  
 • Ka whakamahia e ngā Kaiako ngā mahi Ready to Read Phonics Plus me te BSLA i te taha o ā rātou rautaki whakaako reo matatini.

Kei ngā rārangi tūmahi, rārangi paiherenga wā mō ngā mātanga reo matatini ā-Kura me ngā kaiako ngā tamariki hōu, tau tahi  te roanga atu o ngā pārongo e pā ana ki te kaupapa nei.

The application process Te tukanga tono

1

Discuss the application with your Board and your Kāhui Ako or cluster schools. If your Kāhui Ako or cluster wants to apply, decide which school will make the application, discuss the application with the new entrant and year 1 teachers and across-school literacy specialists you plan to involve. Make sure you also disccuss this with the manager of the across-school literacy specialist. Ensure the teachers, literacy specialists and respective managers give consent for you to include their names and work email addresses in the application. 

Me matapaki tēnei kaupapa me te Poari, me tō Kāhui Ako, Kāhui ā-kura rānei. Mēnā e hiahia ana tō Kāhui Ako, tō kāhui rānei ki te tono, me whakarite ko tēhea kura māna e tuku te tono, me matapaki te tono me ngā kaiako, ngā mātanga kua tohua e koe, ā, me whai whakaaetanga mai i a rātou ki te whakamahi i ō rātou ingoa, īmēra wāhi mahi hoki ki te tono.

2

Ensure your school has a PLD Lead with Education Sector Logon access to the BSLA application form

Ā, me noho tētahi Kaihautū PLD e whai wāhi ana ki te Education Sector Logon me te puka tono ki te BSLA ki te kura e hiahia ana ki te tono mō tēnei kaupapa.

3

Apply for BSLA support through the online form.  

Me tono mō ngā tautoko BSLA mā te whakaoti i te puka tono ā-ipurangi

4

The Ministry receives and reviews the application. 

Ka riro mā te Tāhuhu e arotake te tono mō te rāuna o muri mai.

5

You are notified of the outcome of your application. Please note that any emails regarding the status or outcome of your application will be sent from an email address with the @Salesforce.com domain – please ensure you are checking your junk/spam email folders

Ka whakamōhiotia koe mō te taha ki tō tono. Kia mōhio mai: Ko ngā īmēra katoa e pā ana ki tō tono ka tukua ki a koe mai i te wāhitau īmērā me tōna rohe @Salesforce.com – me mātua tirotiro e koe ō kōpaki īmēra paraurehe.

6

Participants enrol with the University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha. To enrol visit the University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha

Ka whakauru te hunga whai wāhi ki Te Whare Wānanga o Waitaha |University of Canterbury. Kia whakauru atu, haere ki te pae tukutuku University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha.

Set up your Education Sector Logon (ESL) Te whakarite i tō Education Sector Logon (ESL)

The Principal, tumuaki or PLD Lead within the school will have ESL access to the BSLA form automatically when applications are open.

If you are the PLD Lead within the school and do not have access, the Delegated Authoriser in your school must update your account or invite you to create an account.

Your Delegated Authoriser is most likely the school principal or tumuaki.

Your Delegated Authoriser can go to Support for school Delegated Authorisers to update or create a new ESL account.

If you need help setting up your ESL, contact the Ministry's Education Service Desk team by phone: 0800 422 599 or email: service.desk@education.govt.nz.

Ka whai wāhi atu te tumuaki, te kaihautū PLD rānei o tō kura ki te ESL, ki te puka tono hoki a te BSLA.

Mēnā ko koe te Kaihautū PLD kei tō kura, kare hoki e taea e koe te uru atu, mā tō Delegated Authoriser e whakahou to pūkete, māna koe e tono rānei kia hanga anō i tētahi pūkete hou.

Ko te Delegated Authoriser ko te tumuaki o tō kura, mō te nuinga.

Mā tō Delegated Authoriser e haere ki te Support for school Delegated Authorisers ki te whakahou, ki te hanga anō rānei i tētahi pūkete ESL hou.

Mēnā e hiahia āwhina ana koe ki te whakarite i tō ESL, whakapā mai ki te rōpū Education Service Desk mā te waea: 0800 422 599 īmēra rānei: service.desk@education.govt.nz.