Te piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau.

The way in which the young sapling is nurtured (bent), determines how the tree will grow.

 

This programme targets Māori Principals’ in their first two years of Principalship regardless of the school setting - Kura Kaupapa Māori, Kura a iwi, English medium, Dual medium, Bilingual and Rumaki Reo and Reo Rua, rural, urban etc.

With focus on developing each Māori Principal’s leadership implementation and professional partnership within the communities they connect whilst developing adaptive expertise required for Principalship and supporting evolving leadership philosophy and practice over time - as Māori.

This programme deliberately prioritises Māori leadership ways of knowing, skills and identifies Māori cultural development and support as a key cornerstone to Principalship success. An important component of the professional and personal development will be support to grow Māori Principal’s own level of Te Reo Māori knowledge with a level of confidence in tikanga Māori and Kaupapa Māori research to support Māori Principalship ways of being.

 

Te Akatea Emerging Māori Leaders’ Programme

This programme targets Emerging Māori Leaders who have a desire to develop their leadership potential. It is focussed on developing each participants’ leadership philosophy and direction over the duration of the programme.

Participants are supported to continue to develop and evolve their leadership philosophy and practice over time. It deliberately prioritises Māori leadership skills and identifies Māori cultural development and support as a key cornerstone to leadership success. An important component of the professional and personal development is support to grow participant’s own level of Te Reo Māori knowledge and level of confidence in tikanga Māori.

Participants need to know who they are. Not only is this seen as legitimate leadership development in its own right, it has also been identified that once in leadership roles, many Māori find themselves suddenly expected to take lead roles in terms of Te Reo and Tikanga Māori in both their schools and communities.

This programme intentionally locates the participant at the centre of its practice, supported with a range of activities designed to wrap around, and nurture growth and development of their leadership philosophy, position, and practice.

 

For more information check out their website www.teakatea.co.nz

 

Te piko o te māhuri, tērā te tupu o te rākau.

The way in which the young sapling is nurtured (bent), determines how the tree will grow.

 

E hāngai ana tēnei Kaupapa ki ngā Tumuaki Māori i roto i ngā tau mātāmua e rua hei Tumuaki ahakoa te momo kura  - Kura Kaupapa Māori, Kura ā-iwi, Kura arareo Pākehā, Kura Reo Rua, Kura Rumaki Reo me te Reo Rua, kura tuawhenua, kura tāone, aha atu, aha atu.

Ko te aronga ia he whakawhanake i te ngaiotanga o ngā Tumuaki Māori ki te arataki me te mahitahi i roto i te hapori kei reira ia e mahi ana; te whakatipu hoki i te mōhiotanga me ngā pūkenga tika mō te tūranga Tumuaki me te hāpai i a ia me ōna āke whakaaro hei kaiarataki kia tipu haere tonu i roto i te huringa o te wā - hei Māori anō.

Ko tā te kaupapa nei he āta whakarite kia noho ko te mātauranga Māori hei āhuatanga matua, ā, me te tautohu i te whanaketanga o te ahurea Māori hei tūāpapa kia angitu anō hei Tumuaki.  Ko tētahi wāhanga matua o te whakawhanake ngaiotanga ko te tautoko i te Tumuaki Māori kia tipu tōna matatau ki te reo Māori me ngā tikanga Māori me ngā rangahau Kaupapa Māori hei tautoko i tōna tū hei Tumuaki Māori.

 

Tā Te Akatea Kaupapa mā Ngā Kaiarataki Maea Māori

He kaupapa tēnei mā ngā Kaiarataki Maea Māori e korou ana ki te whakawhanake i te pito mata ōna hei kaiarataki. E arotahi ana ki te whakawhanake i ngā whakaaro me te aronga o ia tangata ka uru mai, i te roanga atu o te kaupapa.

Ka tautokohia ngā tāngata whai wāhi mai kia whanake haere tonu ō rātou whakaaro me ā rātou mahi i roto i te huringa o te wā. Ko tā te kaupapa nei he āta whakarite kia noho ko te mātauranga Māori hei āhuatanga matua, ā, me te tautohu i te whanaketanga o te ahurea Māori hei tūāpapa kia angitu anō hei kaiarataki.  Ko tētahi wāhanga matua o te whakawhanake ngaiotanga ko te tautoko i te hunga whai wāhi mai kia tipu te matatau ki te reo Māori me ngā tikanga Māori.

Ko ngā tāngata ka uru mai me mātua mōhio ko wai rātou. Ko tēnei tētahi āhuatanga taketake, tōtika hoki mō te whanaketanga hei kaiarataki, ā, me te mōhio ka uru rawa te tangata ki tētahi tūranga kaiarataki, ko te hiahia mō te tokomaha o ngā Māori mā rātou anō e ārahi ngā kaupapa me te taha ki Te Reo me ngā Tikanga Māori i roto i te kura me te hapori.

Ko tā te kaupapa nei he āta whakanoho i te hunga uru mai ki te pūtake o te mahi, me ngā ngohe hei  tautoko, hei tauawhi mai i ā rātou mahi, kia tipu ngā whakaaro, tōna tū me āna mahi hei kaiarataki.  

 

Mō ētahi atu pārongo haere ki te pae tukutuku o Te Akatea www.teakatea.co.nz