Whakahaeretia ai Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou e Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa (TRN) mō ngā kaiako e tīmata ana ki te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori Te Aho Matua, mō ō rātou kaiako hāpai hoki. He Pouārahi ā-Rohe kei ia rohe o TRN. Katoa he pouako whai wheako i te KKM Aho Matua.

 

He wānanga ā-rohe ia tāu, he wānanga ā-motu hoki e tuitui ai te kaiako i te taura here ki ētahi atu i roto i te kaupapa. I ngā wānanga ka whaiwāhi ngā pouako hou ki ētahi o ngā tino kaiako KKM, me kī, ngā mātanga o te kaupapa. I waenganui i ngā wānanga ka hui ngā Pouārahi ā-Rohe ki ngā kaiako ā-huitopa, ā-waea, ā-īmēra, kanohi ki te kanohi hoki. Ka āwhina kia tutuki te rēhita kaiako.

 

Ko te whāinga o tēnei kaupapa ko te whakangungu i te kaiako hou ki ngā āhuatanga motuhake o te Kura Kaupapa Māori e toitū ai tana tū hei pouako. Ko Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa te kaitiaki ā-Ture o Te Aho Matua. Ko Te Aho Matua te tūāpapa o tēnei kaupapa e mārama ai te kaiako hou ki ngā āhuatanga motuhake o te kura kaupapa Māori, ki te hītori, ki ngā wawata hoki ki te kaiako KKM. Katoa ngā mahi ka whakahaeretia i roto i te reo Māori, e ai ki ngā tikanga Māori.

 

He utukore kia rēhita ki Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou.

 

Mō ētahi atu whakamārama whakapā atu ki a -

Bab Walker

bab@runanga.co.nz

Kaihono ā-Motu, Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou

Te Rūnanga Nui o ngā KKM o Aotearoa

https://runanga.co.nz/

 

Te Rūnanga nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Ko te aho matua te tāhūhū o tōku whare

runanga.co.nz

 

Whakahaeretia ai Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou e Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa (TRN) mō ngā kaiako e tīmata ana ki te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori Te Aho Matua, mō ō rātou kaiako hāpai hoki. He Pouārahi ā-Rohe kei ia rohe o TRN. Katoa he pouako whai wheako i te KKM Aho Matua.

 

He wānanga ā-rohe ia tāu, he wānanga ā-motu hoki e tuitui ai te kaiako i te taura here ki ētahi atu i roto i te kaupapa. I ngā wānanga ka whaiwāhi ngā pouako hou ki ētahi o ngā tino kaiako KKM, me kī, ngā mātanga o te kaupapa. I waenganui i ngā wānanga ka hui ngā Pouārahi ā-Rohe ki ngā kaiako ā-huitopa, ā-waea, ā-īmēra, kanohi ki te kanohi hoki. Ka āwhina kia tutuki te rēhita kaiako.

 

Ko te whāinga o tēnei kaupapa ko te whakangungu i te kaiako hou ki ngā āhuatanga motuhake o te Kura Kaupapa Māori e toitū ai tana tū hei pouako. Ko Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa te kaitiaki ā-Ture o Te Aho Matua. Ko Te Aho Matua te tūāpapa o tēnei kaupapa e mārama ai te kaiako hou ki ngā āhuatanga motuhake o te kura kaupapa Māori, ki te hītori, ki ngā wawata hoki ki te kaiako KKM. Katoa ngā mahi ka whakahaeretia i roto i te reo Māori, e ai ki ngā tikanga Māori.

 

He utukore kia rēhita ki Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou.

 

Mō ētahi atu whakamārama whakapā atu ki a -

Bab Walker

bab@runanga.co.nz

Kaihono ā-Motu, Te Wānanga Whakangungu Kaiako Hou

Te Rūnanga Nui o ngā KKM o Aotearoa

https://runanga.co.nz/

 

 

Te Rūnanga nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Ko te aho matua te tāhūhū o tōku whare

runanga.co.nz