Background He Whakamārama

As a Kaiārahi i te Reo, you have access to funding to support your professional learning and development (PLD) and career progression following settlement of the Kaiārahi i te Reo and Therapists’ Collective Agreement (KRTCA) 2022-24.

$300,000 has been made available for Kaiārahi i te Reo in Aotearoa New Zealand. The funding recognises the key role that Kaiārahi i te Reo have in supporting education outcomes. Kaiārahi i te Reo sustain the tikanga of a school, support engagement of ākonga in the wider school and community programmes that build language and identity, and have a large pastoral component to their work liaising with wider whānau and agencies. The funding provides financial support for professional learning opportunities related to that role.

The fund is open to applications from 25 March 2024 and will remain open until the Collective Agreement expires. As a result of the July 2023 variation to the KRTCA 2022-24, the funding will be available until 19 December 2024, or until the fund is fully allocated - whichever happens first.

 

E āhei ana koe, te Kaiārahi i te Reo, ki ngā pūtea hei tautoko i tō ako me te whakangungu ngaio (PLD) me te anga whakamua o tō aramahi whai muri i te whakataunga o te Whakaaetanga Tōpū o Te Kaiārahi i te Reo me Ngā Kaihaumanu (KRTCA) 2022-24.

Kua whakawāteahia mai te $300,000 mā ngā Kaiārahi i te Reo i Aotearoa. E whakamana ana te pūtea i te wāhanga hira o te Kaiārahi i te Reo ki te tautoko i ngā putanga mātauranga. Ko ngā Kaiārahi i te Reo ngā kaihāpai i te tikanga o te kura, te tautoko i ngā ākonga kia honohono atu ki ngā kaupapa o te kura whānui me te hapori e tipu ai te reo me te tuakiritanga, ka mutu he nui tonu ā rātōu mahi tautoko i ngā ākonga me te torotoro ki ngā whānau me ngā tari. He tuku pūtea tautoko te tahua mō ngā arawātea akoranga ngaio e pā ana ki taua tūranga.

Ko te tikanga ka tuwhera ngā tono hei te paunga o te Wāhanga 1 2024, ā, ka noho tuwhera tonu tae atu ki te mōnehutanga o te Whakaaetanga Tōpū. Nā te taurangitanga o te Hūrae 2023 ki te KRTCA 2022-24,ka wātea mai te tahua tae noa ki te 19 o Tīhema 2024, kia pau rā anō rānei te tahua - ko te mea tuatahi o ēnei ki te pā mai.

 

Kaupapa of the Kaiārahi i te Reo PLD Fund Te kaupapa o te Tahua PLD o te Kaiārahi i te Reo

 • The ākonga and their needs are at the centre of any PLD undertaken.
 • The PLD meets the growing needs of diverse learners and reflects the complexity of the role of Kaiārahi i te Reo.
 • PLD is to be selected by the Kaiārahi i te Reo and endorsed by the tumuaki, taking into consideration the needs of the kura, whānau and ākonga.
 • A wide range of PLD options will be considered for funding e.g., iwi led learning and cultural mentorship.
 • PLD for Kaiārahi i te Reo shares the same standards that are applied to PLD for teachers. That is, PLD should be responsive to need, and where possible include opportunities for further coaching or mentoring and be delivered regularly.
 • Feedback from participants of PLD and the findings from an evaluation of the process will be used to inform further development of the fund.
 • Ko ngā ākonga me ō rātōu hiahia kei te iho o ngā PLD ka whakahaerehia.
 • Kei te ū te PLD ki ngā hiahia whānui o ngā ākonga kanorau me te whakaata hoki i te matatini o te tūranga Kaiārahi i te Reo.
 • Mā te Kaiārahi i te Reo e tīpako te PLD, ā, mā tōna tumuaki e whakamana, me te whai whakaaro ki ngā hiahia o te kura, ngā whānau me ngā ākonga.
 • Ka whiriwhiria ngā momo PLD whānui mō te pūtea, hei tauira, ngā akoranga ā-iwi me ngā kaitohutohu ahurea.
 • He ōrite ngā paerewa o te PLD mā ngā Kaiārahi i te Reo ki ngā PLD mā ngā kaiako. Arā, me urupare te PLD ki ngā hiahia, ā, ina taea me uru mai ko ngā arawātea mō te tuku akoranga, tohutohu atu anō rānei, me te aha me auau te whakarato.
 • Ka whakamahia ngā whakaaro o ngā kaiwhakauru o te PLD me ngā kitenga mai i tētahi arotake i te hātepe hei whakamōhio haere tonu i te tahua.

Criteria Ngā paearu

 • The applicant is a Kaiārahi i te Reo working in a state or state-integrated school
 • PLD applied for is only for the purposes of building capability and competency in relation to the applicant’s role as a Kaiārahi i te Reo and not for any other role
 • The PLD should support the development of the Kaiārahi i te Reo’s skills and knowledge in a way that contributes to the vision of the school or kura
 • The PLD requested must support the learning needs of the ākonga with whom the Kaiārahi i te Reo works or align with one or more of the Kaiārahi i te Reo Competency areas as per Clause 3.1.2 Work Matrix Table in the Kaiārahi i te Reo and Therapists' Collective Agreement (2022 – 2024).
 • The PLD requested must be upcoming, not PLD that has already been completed; funding must be requested and granted ahead of enrolment and participation in the PLD
 • The applicant must discuss and agree the timetable or time required out of school with their supervisor
 • The tumuaki, principal or supervisor should be informed of and agree to the PLD the Kaiārahi i te Reo intends to participate in.
 • Ko te kaitono he Kaiārahi i te Reo ia e mahi ana i tētahi kura tūmatanui, kura tāuke rānei
 • Ko ngā PLD ka tonoa mō ngā kaupapa anake o te whakapakari i te kaha me te matatau e pā ana ki te tūranga o te kaitono hei Kaiārahi i te Reo, ā, kaua mō tētahi atu tūranga
 • Me tautoko te PLD i te whanaketanga o ngā pūkenga me ngā mōhio o te Kaiārahi i te Reo mā tētahi āhuatanga e tautoko ana i te matakitenga a te kura
 • Me mātua tautoko te PLD e tonoa ana i ngā hiahia akoranga o ngā ākonga e mahi ana te Kaiārahi i te Reo, e hāngai ana rānei ki tētahi o ngā wāhanga Matatau o te Kaiārahi i te Reo kotahi, neke atu rānei e ai ki te Whiti 3.1.2 o te Tūtohi Mahere Mahi kei te KRCA (2022– 2024).
 • Ko te PLD e tonoa ko ērā kei te heke mai, kaua ko ngā PLD kua oti kē; me mātua tono i ngā pūtea me te riro mai i mua o te rēhita me te whakauru atu ki te PLD
 • Me mātua kōrerorero te kaitono me te whakaae atu ki te wātaka, te wā rānei kei waho ia i te kura me tōna kaiwhakahaere
 • Me whakamōhio atu ki te tumuaki, te kaiwhakahaere rānei, ka mutu me whakaae ia ki te PLD kei te whakauru atu te Kaiārahi i te Reo.

What does the funding cover? E utua ana e te tahua te aha?

You can apply for funding to:

 • Cover the fees / costs for the PLD.
 • Reimburse your school or kura for the time required for you to participate in the PLD during work hours so that you can be paid at your normal rate.
 • Contribute to travel and accommodation required for you to participate in the PLD.

If you attend the online course/module outside of classroom hours, you can be paid at your normal rate for the required time.

Entitlement

Individual Kaiārahi i te Reo will be able to apply for up to $2,500 of funding to access PLD over the term of the Fund (to 19 December 2024, or until funds are exhausted – whichever is sooner).

There is an additional Distance Allowance of up to $500 for travel and accommodation available where the following criteria are met:

 • you are located more than 100km from a population centre of more than 20,000 people, or
 • you have to travel to a specialist course that is only delivered in limited locations of 100km or more away, or
 • you have to travel between islands. 

Ka āhei koe ki te tono ki te pūtea hei:

 • Utu i te PLD.
 • Utu i tō kura mō te wā e ngaro ai koe i te kura i ngā hāora mahi kia whai wāhi atu koe ki te PLD me te utu i a koe ki tō utu tika.
 • Utu i te haere atu me te wāhi noho kia pai ai tō whakauru ki te PLD.

Mēnā ka hono atu koe ki te akoranga/kōwae i runga ipurangi i waho o ngā hāora mahi, ka āhei koe kia utua ki tō utu tika mō te wā kua whakaritea.

Āheitanga

Ka āhei ngā Kaiārahi i te Reo takitahi ki te tono pūtea atu ki te $2,500 hei toro atu ki te PLD i te wā o te Tahua (ki te 19 o Tīhema 2024, kia pau rā anō rānei ngā pūtea – ko te mea tuatahi o ēnei).

E wātea anō te Pūtea Haere atu ki te $500 mō te haere atu me te wāhi noho ina ū ki ēnei paearu:

 • neke atu i te 100km tō tawhiti mai i tētahi pokapū taupori nui atu i te 20,000 tāngata, tērā rānei
 • me haere atu koe ki tētahi akoranga mātanga ka whakaratoa i ngā wāhi whāiti o te 100km, neke atu rānei te tawhiti, tērā rānei
 • me haere koe ki waenga motu. 

The application process Te hātepe tono

1

Before applying, discuss the PLD you are interested in with your supervisor to ensure it meets the criteria. You will need to seek approval from your tumuaki, principal or supervisor - whatever is appropriate in your setting.

I mua i te tono, me kōrerorero koe mō te PLD kei te hiahia koe ki tō kaiwhakahaere kia mātua mōhio ai mēnā kei te ū ki ngā paearu. Me rapu whakaae i tō tumuaki, tō kaiwhakahaere rānei - ko te mea e tika ana mōu.

2

Download and complete this application form [DOCX, 68 KB]. Send the completed application form by email to TeacherAide.PLD@education.govt.nz.

 

Applications should be submitted at least one week prior to the PLD starting.

 

Tikiake me te whakakī i i tēnei puka tono [DOCX, 65 KB]. Tukuna te puka tono mā te īmēra ki PLD@education.govt.nz

 

Me tuku atu ngā tono i te kotahi wiki i te iti rawa i mua o te tīmatanga o te PLD.

3

The Ministry will assess and process your application form.

Ka aromatawaitia, ka tukatukahia hoki e te Tāhuhu tō puka tono.

4

When your application is approved, you and your tumuaki, principal or supervisor will receive notification of approval with an Application Reference Number (ARN). The principal or tumuaki will be asked to contact the Ministry if they did not endorse the original application.

 

If there are any details which are incorrect in your application, please notify the Ministry as soon as possible by emailing TeacherAide.PLD@education.govt.nz so that they can be corrected.

Ina whakaaetia tō tono, ka whakamōhiotia atu tō tumuaki, tō kaiwhakahaere rānei mō te whakaaetanga o tō tono mā tētahi Tau Tohutoro o te Tono (ARN). Ka tonoa te tumuaki kia whakapā atu ki te Tāhuhu mēnā kāore i whakamanatia e ia te tono.

 

Mēnā kei te hē tētahi kōrero i roto i tō tono, me wawe tonu te whakamōhio atu ki te Tāhuhu mā te īmēra ki TeacherAide.PLD@education.govt.nz kia whakatikahia.

5

Once the Ministry has approved your application, you can contact the PLD provider to enrol in the PLD.

Ina whakaaetia e te Tāhuhu tō tono, me whakapā atu koe ki te kaiwhakarato PLD kia rēhita ki te PLD.

6

Once your PLD has commenced, your school or kura can be reimbursed for the funding amount as approved on your application.

 

See “Payment information for schools and kura” below for information on how your school or kura can receive the approved funding.

Ina tīmata tō PLD, ka āhei te kura kia whakahokia te moni mō te rahinga pūtea i whakaaetia i runga i tō tono.

 

Tirohia "Ngā mōhiohio utu mā ngā kura" i raro mō ngā kōrero me pēhea te whiwhi a tō kura i ngā pūtea kua whakaaetia.

For any enquiries regarding Kaiārahi i te Reo PLD funding or your application, please contact us on  TeacherAide.PLD@education.govt.nz

Mō ngā pātai e pā ana ki te pūtea PLD Kaiārahi i te Reo, tō tono rānei, me whakapā mai ki TeacherAide.PLD@education.govt.nz

Funding Application Form Download - Te Reo Māori

Funding Application Form Download - Te Reo Māori Tikiake me te whakakī i i tēnei puka tono - Te Reo Māori

Funding Application Form Download - English

Funding Application Form Download - English Tikiake me te whakakī i i tēnei puka tono - Ingarihi

Payment information for schools and kura Ngā mōhiohio utu mā ngā kura

Reimbursement of funding to schools and kura will be on invoice once the PLD has commenced. Once participation in the PLD has started, the school or kura can invoice the Ministry for the funding approved.

The invoice should contain the following minimum information:

 • Addressed to “Ministry of Education”
 • It must be a “Tax Invoice” and include the school or kura’s GST number
  • Draft invoices cannot be accepted
 • Invoice reference: “KITR PLD 2024”
 • Line description to contain:
  • Full name of the Kaiārahi i te Reo
  • Application Reference Number (ARN) from the funding approval
  • PLD name date & cost; wage, and travel /accommodation costs (if any)
 • Invoice is attached as a PDF file with the email.

Approved funding for multiple Kaiārahi i te Reo can be included on the invoice.

Invoices are to be emailed to TeacherAide.PLD@education.govt.nz.

A sample invoice which meets the Ministry requirements is accessible here: view sample invoice [PDF, 676 KB].

 

Ka whakahokia ngā pūtea ki ngā kura mā te tuku nama mai i te tīmatanga o te PLD. Ina tīmata te PLD, ka āhei te kura ki te tuku nama ki te Tāhuhu mō ngā pūtea i whakaaetia.

Me whai te nama i ēnei mōhiohio i te iti rawa:

 • Me tuku ki te "Ministry of Education"
 • Me "Nama Tāke" te nama, ā, me whai i te tau GST o te kura
  • Kāore e whakaaetia ngā nama hukihuki
 • Tohutoro nama: “KITR PLD 2024”
 • Me uru ki te rārangi whakamāramatanga ko te:
  • Ingoa whānui o te Kaiārahi i te Reo
  • Tau Tohutoro o te Tono (ARN) mai i te whakaaetanga pūtea
  • Ingoa o te PLD, te rā me te utu; utu mahi, me ngā utu o te haere / wāhi noho (mēnā e tika ana)
 • E tāpirihia ana te nama hei kōnae PDF me te īmēra.

Ka taea te whakauru atu te pūtea i whakaaetia mā ngā Kaiārahi i te Reo maha ki te nama.

Me īmēra atu ngā nama ki TeacherAide.PLD@education.govt.nz.

 

Kei konei tētahi nama tauira e ū ana ki ngā paearu a te Tāhuhu: Sample Invoice [PDF, 676 KB]

PR FSTN 2020 253