The teacher aide PLD pilot fund is open to all teacher aides employed in state and state-integrated schools.

The fund will pay approximately $1,500 per teacher aide for course and time costs, plus up to $500 for travel and accommodation costs.

Wherever possible, this funding should be used for PLD in term breaks and the Christmas and New Year break, or otherwise outside of the teacher aide’s work hours.

To apply for teacher aide PLD online you will need an Education Sector Logon (ESL). We recommend you apply online to ensure a prompt approval process.

Kua huakina te tahua whakatauira PLD mō ngā kaiāwhina ki ngā kaiāwhina katoa e mahi ana i ngā kura e kīia he 'state', he 'state integrated' rānei.

Ka utua e te tahua kei te takiwā o te $1,500 mō ia kaiāwhina mō te akomanga me te utu mō te wā, me te utu mō te haerenga me te wharenoho tae atu ki te $500.

Ko te tikanga, ina ka taea, ka whakamahia te tahua mō te PLD i ngā wā whakatā i te tau, tae ana ki ō te Kirihimete, te Tau Hou rānei, hāunga ngā haora mahi o ngā kaiāwhina rānei.

Ki te tono mō te PLD tuihono mō te kaiāwhina ka hiahia koe ki te Education sector Logon (ESL). Ka tūtohi atu mātou, kia tono ā-tuihono, kia whakaū ai kia tere ai te tukanga whakaae.

Criteria Ngā paearu

This fund supports the development of your skills and knowledge as a teacher aide in ways that contribute to the vision of your school, and to ākonga and students' needs. The PLD must:

 • Contribute to your capability to improve ākonga and student wellbeing, or
 • improve your cultural capability, or
 • help you increase your ability to support ākonga and students.

Ka tautoko tēnei tahua i te whakawhanaketanga o ō pūkenga, me tō mātauranga hei kaiāwhina, kia hāpaitia te tirohanga whakamua o tō kura, me ngā wawata mō ngā ākonga. Mā te PLD me:

 • whakakaha rawa i tō āhei ki te whakapiki i te oranga o ngā ākonga,
 • whakatipu rawa i tō āheitanga ahurea,
 • whakapiki rawa rānei i tō āhei ki te tautoko i ngā ākonga.

The application process Te tukanga tono

1

Before applying, discuss the proposal with your supervisor to ensure it meets the criteria. You will need to seek approval from your principal, tumuaki or other person approving the PLD.

Hei mua i te tuku tono, matapakina tō marohi me tō rangatira mahi, kia hāngai ai ki ngā herenga kei raro nei. Me whai whakaaetanga koe i tō tumuaki, i te tangata rānei kei a ia te mana whakaae mō te PLD.

2

Set up an Education Sector Logon (ESL) and fill in the online application form. You will need:

 • the email address of the principal, tumuaki or other person approving the PLD
 • your Ministry employee number and your school number (which you can find on your pay slip).

Whakatatū i te Takiuru Rāngai Mātauranga, arā, ko tō Education Sector Logon (ESL) me te whakakīia i te puka tono. Kia mārama mai hoki koe, ka hiahia te puka tono i ēnei:

 • te īmēra o te tumuaki, o te tangata rānei nāna i whakaae ki te PLD
 • tō nama kaimahi tāhuhu me te nama o tō kura (kei tō tauāki pūtea ēnei nama)
3

The Ministry of Education receives and processes the application.

Ka tae atu te tono ki te Tāhuhu o te Mātauranga, ā, ka tukatukatia te tono.

4

When your application is approved, you and your principal or tumuaki will receive notification of the approval. Principals and tumuaki are asked to contact the Ministry if they do not endorse the original application.

Ina whakaaetia tō tono, ka whakamōhiotia atu kōrua ko tō tumuaki. Mēnā kāore e whakaaetia te tono i tukua, me whakapā atu ngā tumuaki ki te Tāhuhu o te Mātauranga.

5

Once the Ministry of Education approves your application, you can arrange the PLD.

Ina whakaae te Tāhuhu o te Mātauranga ki tō tono, ka āhei koe te whakarite i te PLD.

6

Your school or kura sends an invoice to the Ministry for course costs, attendance time, travel and accommodation after the PLD is complete.

Ka tuku tō kura i te nama ki te Tāhuhu i te Mātauranga mō ngā utu o te akoranga, te wā ako, te haerenga me te utu wharenoho ā muri i te PLD.

Set up your Education Sector Logon (ESL) Te whakatatū i tō Takiuru Rāngai Mātauranga, arā, ko tō Education Sector Logon (ESL)

 

Follow these steps to access the online PLD system with your ESL

 1. The delegated authoriser of your school or kura must either update your existing account or invite you to create a new ESL account. The teacher aide PLD role in ESL will be available from 1 July 2020.

  Your delegated authoriser needs to go to Support for school Delegated Authorisers to update or create a new ESL account. Your delegated authoriser is most commonly your school principal or tumuaki, or the person with the highest level of permissions in the ESL system for your school, kura or organisation.

  If you already have an ESL associated with your school, log in and click 'My Delegated Authorisers' on the left hand side to see who your delegated authoriser is. Your Delegated Authoriser will need to assign your role in the ESL system.

 2. Once your account is updated or created, go to Setting up your user account and choose either ‘New ESL user  create a new account’ or ‘Existing ESL user  use my existing ESL account’.

 3. You will now be able to login to the online system using the link for teacher aides, create your proposal, and complete the application form. If you need help, contact the Ministry's Education Service Desk team by phone: 0800 422 599 or email: service.desk@education.govt.nz. 

 

Whāia ēnei hipanga ki te uru ki te pūnaha tuihono PLD mā tō ESL

 1. Mā te 'delegated authoriser' o tō kura e whakahou i tō pūkete, e tuku pōwhiri rānei ki a koe ki te whakahou i tō pūkete, ki te waihanga i te pūkete ESL hou rānei. Ka wātea te tūranga kaiāwhina PLD i roto i te ESL ā muri i te 1 o Hongongoi 2020.

  Mā tō 'delegated authoriser' e toro atu ki Support for school Delegated Authorisers ki te whakahou, waihanga rānei i tētahi pūkete ESL hou. Kei te nuinga o ngā kura ko te tumuaki te 'delegated authoriser', ko te tangata rānei kua whiwhi i te mana whakahaere ESL teitei rawa o tō kura, rōpū rānei.

  Mēnā kei a koe tētahi ESL mō tō kura, takiuru, ā, pāwhiria 'My Delegated Authorisers' kei te taha mauī, kia kite ai ko wai tō 'delegated authoriser'. Mā tō 'Delegated Authoriser' e whakarite tō tūranga kei te pūnaha ESL.

 2. Kia whakahoua rā anō, kia waihangahia rā anō rānei tō pūkete, haere ki Setting up your user account, ā, kōwhiria ‘New ESL user  create a new account’, ‘Existing ESL user  use my existing ESL account’ rānei.

 3. Kātahi ka taea te takiuru ki te pūnaha tuihono, mā te hononga mō ngā kaiāwhina, te waihanga i tō puka marohi, te whakaoti i te puka tono hoki. Mēnā ka hiahia koe i te āwhina, whakapā mai ki te tīma Education Service Desk, o Te Tāhuhu o te Mātauranga, mā te waea ki: 0800 422 599, mā te īmēra ki: service.desk@education.govt.nz.
 Teacher aide PLD application form

Teacher aide PLD application form He puka tono PLD mō te Kaiāwhina

Use this form to apply for teacher aide PLD

Whakamahia tēnei puka ki te tono mō te PLD kaiāwhina

Teacher aide PLD courses He akoranga PLD mō ngā kaiāwhina

Teacher aides can apply for professional learning that supports the development of their skills and knowledge in a way that contributes to the vision of their school or kura and the learning needs of ākonga and students.

The fund pays for professional learning offered by private providers, polytechnics, universities, schools, kura, Kāhui Ako or clusters. It covers both face-to-face and distance or online delivery.

PLD that is in or across school or kura is equally as valid and beneficial as that from an external provider.

Teacher aides are welcome to apply for support for professional learning that the teacher aide and their supervisor agree would be beneficial for their professional development, school, ākonga and students.

A list of some relevant PLD courses is available on the Professional Learning and Development page on the NZEI website. The list is not exhaustive, and you can apply for PLD funding for professional learning that is not listed.

Ka taea e te kaiāwhina te tono mō te ako ngaio ka tautoko i te whakawhanaketanga o ō rātou pūkenga, mōhiotanga hoki kia tāpae ki te wawata o ō rātou kura me ngā hiahia ako o ngā ākonga.

Ka utu te tahua i te ako ngaio ka whakahaerehia e ngā kaiwhakarato tūmataiti, ngā kura matatini, whare wānanga, school, kura, cluster, Kāhui Ako hoki. Ka kapi i tēnei te whakarato ā-kanohi ki te kanohi, ā-tawhiti, ā-tuihono hoki.

He ōrite te tika me te whai painga o te PLD kei roto i te kura, puta noa rānei i te kura tērā i tētahi kaiwhakarato ā-waho.

E hiahia ana kia tono tautoko ngā kaiāwhina mō te ako ngaio e whakaaetia ana e te kaiāwhina rātou ko tō rātou kaitirotiro mahi ka whai painga mō tō rātou whanaketanga ngaio, kura, ākonga hoki.

Kei te whārangi Professional Learning and Development kei te paetukutuku NZEI he rārangi o ngā akoranga PLD e hāngai ana. Ehara i te mea he whānui te rārangi. Ka taea e koe te tono mō te pūtea PLD, mō te ako ngaio kāore i rārangihia.

What the fund will cover Ngā mea ka utua ki te tahua

The fund will pay for course fees and your wages as a teacher aide during the time you attend the PLD course.

The fund will support claims up to $1,500 for course fees and wages.

There is an additional allowance of up to $500 for travel and accommodation if you meet the following criteria:

 • you are located more than 100km from a population centre of more than 20,000 people, or
 • you have to travel to a specialist course that is only delivered in limited locations of 100km or more away, or
 • you have to travel between islands.

Costs over and above this must be met by other means.

Ka utu te tahua i ngā utu akoranga, me tō utu kaiāwhina mō te wā ka haere koe ki te akoranga PLD.

Ka utu te tahua i ngā kerēme tae atu ki te $1,500 mō ngā utu whakauru ki te akoranga me ngā utu ā-haora.

E wātea ana hoki tētahi pūtea anō, tae atu ki te $500 mō te haerenga me te wharenoho, mēnā ka tutuki i a koe ēnei paearu:

 • ka noho koe tawhiti atu i te 100km i ngā tāone he 20,000 ngā tāngata te nui,
 • me haere koe ki tētahi akomanga motuhake, ka whakaakona kei ētahi wāhi noa, he 100km nui ake rānei te tawhiti,
 • me whakawhiti koe mai i waenga moutere rānei.

Mēnā ka nui ake te utu i tēnei, me rapu huarahi kē kia tutuki ai.

Background to teacher aide PLD Te whakamārama i te PLD mā ngā kaiāwhina

The teacher aide PLD pilot fund is the first of its kind offered in Aotearoa New Zealand. It recognises the value and importance of teacher aides’ career and skills development for schools, in their communities, and to ākonga.

The pilot fund aims to break down some of the barriers to professional learning and development that teacher aides experience. As a pilot fund, it will gauge interest for this support, as well as the types of PLD which could be funded long-term.

The fund was established as a result of the Support Staff in Schools’ Collective Agreement (SSSCA) 2019-22 negotiations between the Ministry of Education and NZEI Te Rui Roa. It sits under the Education Accord signed last year between NZEI Te Riu Roa, the PPTA and the Ministry of Education that considers career progression for para-professionals.

The fund was boosted by the Teacher Aide Pay Equity Claim by $1.5 million, bringing the total fund to $2.29 million, available for 18 months starting 1 July 2020.

The fund aims to support as many teacher aides as possible. Teacher aides who make a successful application will receive reimbursement of costs to their school of up to $1,500. This sum is for use towards course costs and wages for their time in professional learning.

Additional travel and accommodation support of up to $500 per application is also available, if the teacher aide meets the criteria for this.

 

Principles of the teacher aide PLD pilot fund

 

The fund:

 • Recognises Te Tiriti o Waitangi and its importance in the education sector.
 • Recognises that teacher aides are core workers under the Children’s Act 2014.
 • Ensures teacher aide development aligns with and supports school, kura, and system-wide PLD priorities.
 • Contributes to the development of a teacher aide or group of teacher aides.
 • Will improve the ability to meet the diverse learning needs of ākonga, enabling access to the Aotearoa NZ curriculum.
 • Recognises that PLD that is in or across school or kura is equally as valid and beneficial as that from an external provider.

By its nature, the pilot period will be used to demonstrate demand and inform future development of PLD for teacher aides. Feedback from teacher aides who have participated in the pilot will also inform further development of both the pilot and future PLD for teacher aides.

Ko te pūtea whakamātau PLD kaiāwhina te tuatahi o tēnei momo kua tāpaea ki Aotearoa. Ka āhukahuka tēnei i te uara me te hiranga o te umanga, te whakawhanake pūkenga hoki o te hunga kaiāwhina mō te kura, te hapori, me te ākonga.

Ko tā te pūtea tauira he turaki i ētahi o ngā taupā ki te ako ngaio, whanaketanga hoki o ngā kaiāwhina. Hei pūtea whakamātau, ka inea te hiahia ki tēnei tautoko, me ngā momo PLD ka whai pūtea wā roa.

I hua mai te pūtea i ngā whiriwhiringa kōrero mō te Support Staff in Schools’ Collective Agreement (SSSCA) 2019-22 i waenganui i te Te Tāhuhu o te Mātauranga me Te Riu Roa NZEI. Kei raro i te Education Accord i waitohua ai i tērā tau i waenganui i Te Riu Roa NZEI, te Wehengarua (arā, ko te PPTA) me Te Tāhuhu o te Mātauranga e whakaaroaro ana i te ahunga whakamua umanga mā te hunga kaiāwhina ngaio.

I tāpirihia te $1.5 miriona ki te pūtea nā te Kereme Utu Mahi Ōrite mō te Hunga Kaimahi, (arā, ko te Teacher Aide Pay Equity Claim), kia $2.29 miriona te pūtea tapeke ka wātea mō te 18 marama, mai i te 1 o Hōngongoi 2020.

Ko tā te pūtea he tautoko i te tokomaha ia o ngā kaiāwhina e taea ana. Ka whiwhi ngā kaiāwhina kua angitu ā rātou tono i te pūtea whakaea nama tae atu ki tōna $1500 mā ō rātou kura. Ko tā tēnei moni he whakaea nama akoranga, utu mahi hoki mō te wā ka pau i a rātou ki te ako ngaio.

Tae atu ki te $500 pūtea tāpiri e wātea ana mō ia tono hei utu i te haerenga me te wharenoho, ki te ea e te kaiāwhina ngā paearu mō tēnei. 

 

Ngā mātāpono o te pūtea whakamātau PLD kaiāwhina

 

Ko tā te pūtea:

 • He hāpai i Te Tiriti o Waitangi me tōna hiranga ki te rāngai mātauranga.
 • He āhukahuka he kaimahi waiwai ngā kaiāwhina e ai ki te Children's Act 2014.
 • He whakaū e hāngai ana, e tautoko ana hoki te whanaketanga kaiāwhina i te kura, me ngā whāinga tōmua PLD puta noa i te pūnaha.
 • He taunaki i te whanaketanga o tētahi kaiāwhina, tētahi rōpū kaiāwhina rānei.
 • He whakapiki i te āhei ki te whakatutuki i te maha o ngā momo hiahia ako o ngā ākonga, ā, mā tērā e taea ai te uru ki te marautanga o Aotearoa.
 • He āhukahuka he ōrite te mana me te painga o te PLD i roto, puta noa rānei i te kura ki tō tērā ka ahu mai i tētahi kaiwhakarato rāwaho.

Nā tōna āhua tonu, ka whakamahia te wā whakamātau ki te whakaatu i te hiahia, ki te whakamōhio hoki i te whanaketanga ā mua o te PLD mā ngā kaiāwhina. Mā te urupare a ngā kaiāwhina kua uru ki te whakamātau e whakamōhio te haere tonu o te whakawhanake i te tauira me te PLD ā mua mā ngā kaiāwhina.

NZC Scenario 22 Music Activity 10 Holly Jai John min v2