Regionally-allocated PLD Ko te whakahaerenga a te PLD ā-rohe

Regionally-allocated PLD helps your school, kura, Kāhui Ako and cluster to identify, plan and make progress in professional learning and development for your kaiako and teachers. 

Through a process of planning, doing and reviewing, regionally-allocated PLD builds the capability of your school, kura, Kāhui Ako and cluster to support its ākonga and learners. 

If you have a PLD allocation that began before term 1 2020 and are using the PLD journal spreadsheet, continue to use this until you have completed your PLD journey and the final report is submitted.

Ko tā te PLD ā-rohe he āwhina i tō school, kura, Kāhui Ako, cluster hoki ki te tautohu, whakamahere, ahu whakamua hoki i te ako me te whakawhanake ngaio mō ō kaiako.

Mā te tukanga whakamahere, mahi, arotake hoki, ka hanga te PLD ā-rohe i te āheitanga o tō school, kura, Kāhui Ako, cluster hoki ki te tautoko i ōna ākonga.

Mēnā kua whiwhi kē koe i te whakaritenga PLD i mua i te wāhanga 1 o 2020, ā, kei te mahi koe i te ripanga hautaka PLD, me whakamahi tonu tēnei, kia oti rā anō tō PLD, kia tukua hoki te pūrongo whakamutunga.

The application process Te tukanga tono

1
Identify your PLD needs Tautohua ō hiahia PLD

Regionally-allocated PLD is about addressing local need. The process begins with identifying the PLD needs of your school, kura, Kāhui Ako and cluster.

Ko tā te PLD ā-rohe, he whakatutuki i te hiahia ā-rohe. Ka tīmata te tukanga i te tautohu i ngā hiahia PLD o tō school, kura, Kāhui Ako, cluster hoki.

2
Look at the PLD priorities Tirohia ngā whāinga tōmua PLD

You need to align your PLD needs with one or more of the PLD priorities. Aligning with a PLD priority is one of the criteria for applications.

Kia hāngai ō hiahia PLD ki t/ētahi o ngā whāinga tōmua PLDKo te hāngai ki tētahi whāinga tōmua PLD tētahi paearu mō ngā tono.

3
Create a PLD application Whakaritea he tono PLD

The PLD lead creates an application in the online PLD system, using their Education Sector Logon (ESL).Your delegated authoriser needs to give you permission to access the online PLD system with your ESL. 

 

Refer to apply for regionally-allocated PLD for detailed steps on the application process.

Ka hanga te kaihautū PLD i tētahi tono i roto i te pūnaha PLD ā-tuihono, mā te whakamahi i tā rātou Education Sector Logon (ESL). Kia whakaaetia e tō kaiwhakamana kua mana kia uru koe ki te pūnaha PLD ā-tuihono mā tō ESL.

 

Tirohia te tono mō PLD ā-rohe mō ngā hipanga āmiki o te tukanga tono.

4
Regional allocation panel reviews applications Ka arotakengia ngā tono e ngā pae tuari ā-rohe

After the application closing date, regional office staff process all the applications. Regional allocation panels meet and make allocation recommendations that the Regional Director of Education approves. 

Ā muri i te rā kati, ka whakahaere ngā kaimahi o ngā tari ā-rohe i ngā tono katoa. Ka hui, ka whakatau tūtohu ritenga ngā pae tuari ā-rohe (regional allocation panels) ka whakaaaetia e te Regional Director of Education.

5
PLD is approved or not approved Ka whakaaetia, kāore e whakaaetia rānei te PLD

Within five weeks of submitting their application, PLD leads receive an email asking them to log into the online PLD system to see the outcome of their application.

Applications may receive less or more hours than they requested, depending on the allocation decision.

If an application is not approved, applicants can contact their regional office for feedback.

Reasons why an application is declined could include:

  • a lack of PLD hours available in the region
  • existing allocations/commitments
  • greater need perceived elsewhere
  • previous PLD for the same areas not showing growth
  • application not matched to school need or any PLD priorities.

If an application is not approved in one round, you are able to respond to the feedback from the regional office and submit an updated application in the next round.

I roto i te 5 wiki i muri i te tuku i te tono, ka tae atu he īmēra ki ngā kaihautū PLD me te tohutohu atu kia takiuru ki te pūnaha PLD ā-tuihono kia kitea te hua o tā rātou tono.

Ka maha ake, ka iti iho rānei ngā haora ka riro tērā i tonoa e rātou. Mā te whakataunga whakaritenga e tohu.

Ki te kore e whakaaetia tētahi tono, ka taea e ngā kaitono te whakapā atu ki te tari ā-rohe mō te urupare.

Anei peangā take mō te whakapeka i te tono:

  • te iti rawa atu o ngā haora PLD e wātea ana i te rohe
  • ngā whakaritenga/herenga o tēnei wā
  • e kitea ana  te hiahia nui ake ki wāhi kē
  • kāore te tipu i puta mai i te PLD o mua mō taua wāhi tonu
  • kāore i hāngai atu te tono ki te hiahia o te kura, ki ngā whāinga tōmua rānei o tētahi PLD.

Ki te kore e whakaaetia te tono i tētahi rauna, ka āhei te whakahoki i te urupare mai i te tari ā-rohe, te tuku i te tono kua whakahoungia hei tērā rauna whai ake.

6
Find a facilitator and allocate hours Rapua he kaihuawaere, whakarite haora hoki

If the application is approved, the PLD lead selects facilitator(s) to work with. They can choose more than one, but all facilitators must be listed in the Facilitator search tool. 

PLD leads then allocate hours to the facilitator(s) in the online PLD system. This information needs to be entered within six months (or two terms) of the allocation decision date or PLD hours may be withdrawn. All PLD hours must be used within the approved timeframe.

Find out what a PLD hour is.

Ki te whakaaetia te tono, ka kōwhiri te kaihautū PLD i ngā hoa mahi kaihuawaere. Ka whakaaetia te kōwhiri kia nui atu i te tangata kotahi, engari me puta mai ngā ingoa o ngā kaihuawaere katoa i te pātengi raraunga kaihuawaere PLD.

Kātahi ka whakarite ngā kaihautū PLD i ngā haora mō te/ngā kaihuawaere i roto i te pūnaha PLD ā-tuihono. Kia whakaurua tēnei mōhiohio i roto i ngā marama e ono (i ngā wāhanga e rua rānei) o te rā whakataunga whakaritenga, kei tangohia ngā haora PLD. Me whakapau ngā haora PLD katoa i roto i te wā i whakaaetia.

Rapua he kōrero mō te āhua o te kotahi haora PLD.

7
Agree to a Statement of Work (SOW) Whakaaetia tētahi Tauākītanga Mahi, arā, he 'Statement of Work' (SOW)

Once the facilitator is confirmed, PLD leads work with them to refine the focus and desired outcomes of the PLD.

PLD providers and the Ministry of Education agree to and issue a SOW, including a provision for travel if needed. 

Ina whakatūturutia te kaihuawaere, ka mahi ngā kaihautū PLD ki tō tōna taha, ka āta arotahi atu ki ngā putanga e hiahiatia ana i te PLD.

Ka whakaae ngā kaiwhakarato PLD me te Tāhuhu o te Mātauranga ki te SOW, ki te tuku i te SOW hoki, tae atu ki te wāhanga mō te haerenga, ki te hiahiatia.

Planning and reporting Te whakamahere, te tuku pūrongo

There are two planning documents you will complete at the beginning of your PLD journey, the PLD journey plan and initial PLD plan. A PLD planning worksheet can be downloaded from help and guides to support you in the beginning phase of your PLD.

There are also two reporting documents you will complete throughout your PLD journey, six-monthly milestone reports and a final milestone report. A PLD reporting worksheet can be downloaded from help and guides to support you in monitoring and reporting on your PLD.

Both plans and reports are submitted in the online PLD system.

E rua ngā puka whakamahere ka whakaoti koe i te tīmatanga o tō haerenga PLD, te mahere haerenga PLD, me te mahere PLD tīmatanga. Ka taea te tikiake i te puka mahi mahere PLD i te āwhina me ngā aratohu hei tautoko i a koe i te wāhanga tīmatanga o te PLD.

E rua ngā puka pūrongo hoki ka oti i a koe i te roanga o tō haerenga PLD, he pūrongo kauneke i ia ono marama, me tētahi pūrongo kauneke whakamutunga. Ka taea te tikiake i te puka mahi mahere PLD i te āwhina me ngā aratohu hei tautoko i tō aroturuki, tō mahi pūrongo mō tō PLD.

Ka tukua te mahere me te pūrongo mā roto i te pūnaha PLD ā-tuihono.

1
PLD journey plan Mahere Haerenga PLD

At the beginning of the PLD delivery, you and the facilitator(s) work on your PLD journey plan. Up to 10 hours of your total allocated hours are available to work on the PLD journey plan and initial PLD plan.

The purpose of the PLD journey plan is to help you outline your current context, what practices you want to shift and what changes you want to see at the end of your PLD.

Enter this plan into the online PLD system.

I te tīmatanga o te whakaratonga PLD, ka mahi koutou ko te/ngā kaihuawaere i tō mahere haerenga PLD. Tae atu ki te 10 haora te tapeke o ngā haora kua whakaritea hei mahi i te mahere haerenga PLD, i te mahere PLD tīmatanga hoki.

Ko te kaupapa o te mahere haerenga PLD ko te āwhina i a koe ki te whakamārama i tō horopaki o tēnei wā, ngā tikanga e hiahia ana koe te tīni, me ngā panoni e hiahia ana koe ki te kite ā te mutunga o tō PLD.

Tauruhia tēnei mahere ki te pūnaha PLD ā-tuihono.

2
Initial PLD plan: planning the first six months in detail Te mahere PLD Tīmatatanga: Te whakamahere āmiki i te ono marama tuatahi

Once you have submitted your PLD journey plan, work with your facilitator(s) to develop a plan for the first six months of your PLD. 

Outline how many hours the facilitator(s) will deliver in the first six months and the activities that are planned.

Enter this plan into the online PLD system.

Ina tukua tō Mahere Haerenga PLD, tēnā mahi ki te taha o tō(ōu) kaihuawaere ki te whakawhanake i tētahi mahere mō ngā marama tīmatanga e ono o tō PLD.

Whakamārama e hia ngā haora ka whakarato te(ngā) kaihuawaere i ngā marama tīmatanga e ono me ngā mahi kua maheretia.

Whakaurua tēnei mahere ki te pūnaha PLD ā-tuihono.

3
Six-monthly milestone reports: monitoring your PLD Pūrongo kauneke ō ia ono marama: Te aroturuki i tō PLD

In these reports you will monitor and reflect on your progress against your initial PLD plan and consider your next steps for the following six months, in light of what you have learned.

The online PLD system will notify you via email when a milestone report is due.

The National Office, Regional Office, facilitator(s), and other PLD leads (if you are in a cluster or Kāhui Ako) can view your milestone report.

I roto i ēnei pūrongo ka aroturuki, ka huritao hoki koe i tō ahunga whakamua ki tō mahere PLD tīmatanga, ā, ka whakaarohia ō hipanga e whai ake nei ā ngā marama e ono e tū mai ana, me te pānga ki ēnei o ōu akoranga.

Ka īmēra te pūnaha PLD ā-tuihono ki a koe ki te whakamaumahara āhea me tuku te pūrongo kauneke.

Ka taea e te Tari ā-Motu, te Tari ā-Rohe, te/ngā kaihuawaere me ētahi atu anō kaihautū PLD (mehemea kei roto koe i tētahi Kāhui Ako) te kite i tō pūrongo kaunake.

4
Final milestone report Pūrongo kauneke mutunga

Once the PLD is complete, you will submit a final milestone report. This is where you will summarise and reflect on your overall progress.

Ina oti te PLD, me tuku e koe tētahi pūrongo kauneke mutunga. Koinei te wā e whakarāpopoto ai, e huritao hoki ai koe i te āhua o tō kauneke.