A database of PLD facilitators is available to schools and kura to search by region or specialty area. Each facilitator has completed an accreditation process against criteria specific to English or Māori medium settings, or criteria for both mediums. The accreditation process is no longer available to new facilitators entering the regionally-allocated PLD system.

All new facilitators must be attached to an existing PLD provider on the National PLD Panel.

All facilitators previously accredited will remain accredited until further notice.

If you are a provider or facilitator already listed in the database and need to update your details, please contact pld.providers@education.govt.nz.

E wātea ana he pātengi raraunga o ngā kaihuawaere PLD ki ngā kura hei rapu mā te rohe, mā te momo pūkenga rānei. Kua oti i ngā kaihuawaere katoa te tukanga whakamana i runga i ngā paearu e hāngai ana ki ngā kura reo Māori, reo Pākehā rānei, ki aua horopaki e rua rānei. Kua kore e taea ai te tukanga whakamanatanga mō ngā kaihuawaere hou e uru ana ki te tukanga PLD ā-rohe.

Me hono katoa ngā kaihuawaere ki tētahi o ngā kaiwhakarato PLD i runga i te National PLD Panel. 

Ka noho tonu te whai mana o ngā kaihuawaere kua whai mana kē tae atu ki tētahi wā anō ka puta he pānui kē atu.

Mēnā he kaiwhakarato koe, kua whakarārangihia kei te pātengi raraunga, ā, ka hiahia koe ki te whakahou i ō taipitopito, whakapā mai ki pld.providers@education.govt.nz.