Information on the professional support He pārongo mō te tautoko ngaio

The Ministry is making available professional learning and development (PLD) to support high-quality teaching and learning of mathematics and statistics and promote effective use of existing high-quality resources.

This mathematics and statistics PLD support is an extension of a small-scale project piloted by the Ministry in 2021, which utilised the Just-In-Time Maths model developed by The Learner First.

The model targets teachers and kaiako of learners in years 4-8 and supports them to further develop the mathematical and pedagogical content knowledge for consistent and effective use of existing high-quality resources, including those on nzmaths.

This support was available for the 2022 year only and was fully funded by the Ministry.

 

E whakarite ana Te Tāhuhu i ngā kaupapa ako ngaio me te whanaketanga (PLD) hei tautoko i te ako tino kounga i te pāngarau me te tauanga me te whakatairanga i te whakamahi tika i ngā rauemi tino kounga e taea ana i tēnei wā.

Hei whai atu tēnei kaupapa PLD pāngarau me te tauanga i tētahi whakamātauranga iti i whakahaeretia e Te Tāhuhu i 2021, i reira i whakamahia ai te tauira o Just-In-Time Maths, he mea hanga nā The Learner First.

E hāngai ana tēnei tauira ki ngā kaiako o ngā ākonga tau 4-8 hei tautoko i a rātou ki te whakawhānui anō i te mātauranga pāngarau, mōhiotanga ako pāngarau hoki kia tika te whakamahi i ngā rauemi tino kounga e wātea ana i tēnei wā, me ērā rauemi kei nzmaths.

Ka wātea mai tēnei tautoko mō te tau 2022 anake, ā, mā te pūkoro o Te Tāhuhu ngā utu mō te kaupapa nei e pīkau.

 

About the Just-In-Time Maths PLD support Mō te tautoko ngaio PLD mō Just-In-Time Maths

This support will be available in all 10 of the Ministry’s education regions in 2022 and delivery to schools and kura will occur in geographical clusters.

Map of Ministry Regions [PDF, 38 KB]

The delivery of the support is a blended delivery model which includes both face-to-face and virtual/remote delivery. Delivery is scheduled to begin in Term 2 through to the end of Term 4 2022.

For kura in Māori medium settings, this support will be contextualised for Pāngarau.

The support will involve:

 • A series of four half-day workshops delivered via Zoom - to occur across Terms 2 and 3, 2022
 • Two one-day follow-up sessions which includes modelling of best practice by the PLD facilitator – to occur across Terms 3 and 4, 2022
 • Two half-days of reflection and planning time – across Terms 2 and 3, 2022
 • Q and A Zoom hui – as a forum for participants to share ideas, practice and issues – to be held after school hours

Applications for schools and kura to apply for this support will open by mid-March 2022. 

As this support will be fully funded by the Ministry, funding will be arranged directly between the Ministry and the PLD provider organisations who will be providing this support.

 

Teacher Release time
Participants should be allocated a half-day of release time for attendance at each half-day workshop, and one day of release time for attendance at each follow-up session.

For reflection and planning time, participants should also be allocated release time for each half-day.

Release time will be fully funded by the Ministry and successful applicants will be provided with instructions on how to receive the funding for this.

Ka wātea mai tēnei tautoko i ō te Tāhuhu rohe mātauranga katoa i 2022, ā, ka tukua mā ngā kāhui ā-rohe.

Tāhuhu rohe mātauranga [PDF, 38 KB]

 

He mea whakahanumi te tauira tukunga me ōna hui kanohi-ki-te-kanohi, me te tukunga mariko/taratahi hoki. Ka timata te tukanga ā te Wāhanga 2, ā, ka haere ki te mutunga o te Wāhanga 4 2022.

Mā ngā kura rumaki reo Māori, ka hāngai tēnei tautoko ki te Pāngarau tonu.

Ka whāiti mai ki tēnei kaupapa tautoko:

 • E whā ngā hui awheawhe haurua-rā e tukua ana mā Zoom – i ngā Wāhanga 2 me 3, 2022
 • E rua ngā hui kotahi rā e whakatauirahia ai e te kaiwhakarite PLD ngā mahi akoako pai – i ngā Wāhanga 2 me 3, 2022
 • E rua anō ngā haurua-rā hei wā whakaaro huritao, whakamāhere hoki – i ngā Wāhanga 2 me 3, 2022
 • He hui patapatai mā Zoom – he hui whakawhiti whakaaro, kōrero hoki mā ngā kaiako mō te mahi akoako me ētahi take kua ara ake – ka whakahaeretia i muri i te kura

Hei te poutūtanga o Poutūterangi 2022 ka āhei ngā kura ki te tono i tēnei tautoko PLD. 

Nā te mea nā te Te Tāhuhu te pūtea mō tēnei tautoko PLD ka whakaritea te taha pūtea i waenga i te Tāhuhu me ngā whakahaere tuku PLD ka riro mā rātou tēnei tautoko PLD e tuku.

 

Te Wā Whakawāteatanga mō ngā Kaiako
Me tuku ki ia kaiuru tētahi haurua-rā kia wātea ai kia tae ā-tinana atu ki ia hui awheawhe haurua-rā, me tētahi rā anō kia wātea kia tae atu ki ia hui āmuri atu.

Kia whai wā ki te whakaaro huritao, ki te whakamahere hoki, me tuku he wā whakawātea anō mō te kaiako mō ia haurua-rā.

Ka tautokohia te wā whakawāteatanga ki te pūtea a te Tāhuhu, ā, ko ngā kaiuru kua waimarie ka whai tohutohu mai mō te whiwhi i tēnei pūtea tautoko.

Eligibility criteria for schools and kura Ngā paearu whakauru mā ngā kura

This PLD support targets teachers and kaiako of learners in years 4-8.

All state and state-integrated schools and kura nationwide with learners in years 4-8 are welcome to apply, however if demand exceeds the level of professional support that can be provided, advice from our Regional Offices will be sought to determine priority schools.

Schools can nominate up to two teachers to participate in this PLD.

E hāngai ana tēnei tautoko PLD ki ngā kaiako o ngā ākonga tau 4-8.

E tuwhera ana tēnei kaupapa ki ngā kura kāwanatanga, kura tāuke, me ngā kura rumaki reo Māori huri noa te motu he ākonga tau 4-8 ā rātou, heoi, mehemea he nui atu te hiahia ki te whai tautoko ngaio i tērā e taea ana te tuku, ka kimi kōrero mātou i ā tātou Tari ā-Rohe kia whakatau ko wai ngā kura tōmua.

Ka taea e ia kura te whakaingoa kia kaua e nui atu i ngā kaiako e rua kia uru ki tēnei kaupapa PLD.

Claiming Teacher Release Funding Ngā Rā Matua

Schools and kura can claim funding for teacher release time for teachers who participated in the Just in Time Maths (JITM) PLD Support 2022. We are aware that some schools and kura have not yet claimed for the full amounts available to them.

 

The release time that can be claimed is:

 • Workshops – four half-days
 • Follow-up Modelling sessions - two full days in total
 • Planning and reflection time – two half-days in total

 Claims are to be submitted via invoice to the Ministry of Education.

The funding amounts for release time are as follows:

 • Half day workshop - $187.50 (excluding GST) and $215.63 (Including GST)
 • Full day face to face session - $375 (excluding GST) and $431.26 (Including GST)
 • Half day Planning at Reflection - $187.50 (excluding GST) and $215.63 (Including GST)

To ensure we can process your claim, please make sure you include the following minimum information:

 • Invoice from “School name and address”
 • Invoice to “Ministry of Education”
 • Invoice to be a “Tax Invoice” with school GST number included
  • “Draft Invoice” or “Pro Forma Invoice” are not accepted
 • School bank account number
 • Invoice reference as “JITM”
 • Full name of the teacher
 • The date of the workshop, modelling session or planning and reflection session being claimed for

Please check whether you need to invoice us.

We would like to receive any remaining teacher release funding claims by 23 June 2023. The Ministry may not be able to process any claims submitted after this date.

Claims invoices need to be emailed to PLD.Enquiries@education.govt.nz

 

Please view the sample invoice below to see the required format of a claim:

17 Poutūterangi  – 7 Paengawhāwhā 2022 Ka tuwhera ngā tono mō te Tautoko PLD JITM
8 – 30 Paengawhāwhā 2022 Ka tirotirohia ngā tono; ka whakakāhuitia ngā kura waimarie, ā, ka tautohua he kaiwhakarite PLD
2 – 6 Haratua 2022 Ka whakamōhiotia ngā kura ki ngā putanga o ngā tono
16 Haratua 2022 – te mutunga o Wāhanga 4 2022 Ka tukua te Tautoko PLD Just-In-Time Maths

Teacher Release Sample Invoice